Obec Rafajovce

Malebná obec v srdci Nízkych Beskýd, v lone úzkej kotliny, ktorou tečie riečka Ondalík