Najnovšie správy

CHODCI, ochrana vlastného života a zdravia, života a zdravia svojich blízkych, spolupráca na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky

S cieľom zlepšiť dopravno-bezpečnostnú situáciu na pozemných komunikáciách okresu Vranov nad Topľou a za účelom ochrany vlastného života a zdravia,  života a zdravia svojich blízkych, Vás žiadam osloviť čo najširšiu verejnosť, všetkých účastníkov cestnej premávky, zvlášť CHODCOV, aby za zníženej viditeľnosti mali na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev. Aj keď uvedená povinnosť platí […]

Prečítajte si aj ďalšie články