Adresa a kontakt:

Obec Rafajovce
Obecný úrad Rafajovce
Rafajovce 1
094 05 Holčíkovce

email: rafajovce-ocu@post.sk
tel. obecný úrad: +421 57 48 87 170
tel. starostky:  +421 905 841 825