Na základe odporúčania generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Vám oznamujeme, že Obecný úrad v Rafajovciach bude od pondelka 16. marca 2020 až do odvolania pracovať v núdzovom režime. Obecný úrad bude pre verejnosť zatvorený, avšak súrne prípady – vybavovanie pohrebu, veci týkajúce sa sociálnych potrieb obyvateľov obce, budú vybavované po telefonickom dohovore v úradných dňoch t.j. utorok, štvrtok a piatok (v nepárnom týždni) v čase

od 08:00 hod. do 11:00 hod.

 

Telefónne číslo na obecný úrad Rafajovce – 057/4887170

Mobil – starostka obce: 0905 841 825