Slovenská komora zubných lekárov (SKZL) vydala v súvislosti s vyhláseným núdzovým stavom komuniké, v ktorom odporúča pacientom viaceré usmernenia s cieľom zabrániť šíreniu nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19.

Na základe odporúčania SKZL budú zubní lekári poskytovať iba bezodkladnú starostlivosť, a to výhradne po predchádzajúcom telefonickom rozhovore s ošetrujúcim zubným lekárom.

Pri návšteve ambulancie zubného lekárstva, resp. zubno-lekárskej pohotovostnej služby SKZL žiada pacientov:

– v akútnych stavoch najprv telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho zubného lekára.

– pred vstupom do ambulantných priestorov podpísať čestné prehlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze

– nahlásiť svoju prípadnú karanténu a bez výhrad rešpektovať všetky zvýšené bezpečnostné a hygienické opatrenia (napr. meranie teploty, nutnosť mať založené rúško pred vstupom do ambulantných priestorov, dezinfekciu dutiny ústnej pred terapeutickou intervenciou).