Nový cestovný poriadok platný od 12.12.2021

Touto cestou si dovoľujeme obrátiť sa na Vás s informáciou ohľadom schválenia nových cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy platných od 12.12.2021. Všetky potrebné informácie nájdete na našej stránke: https://po-kraj.sk/sk/samosprava/urad/odbor-dopravy/oznamy/

Taktiež dávame do pozornosti, že na základe rozhodnutia o skoršom začiatku zimných prázdnin, bude od 20.12.2021 prímestská autobusová doprava na území Prešovského samosprávneho kraja vedená ako počas dní školských prázdnin.

Odbor dopravy

Vyhlášky UVZ SR platné od 25.11.2021 a 29.11.2021

ÚVZ SR vydal nové opatrenia prostredníctvom vyhlášok č. 261, 262 a 263 platných od 25.11.2021 a vyhlášky č. 264 platnej od 29.11.2021 viac info tu.

V prílohe oznamu nájdete celé znenie nových vyhlášok vydaných ÚVZ SR, ktoré upravujú opatrenia pre ochranu dýchacích ciest, hromadné podujatia, obmedzenia prevádzok a vstup zamestnancov na pracovisko v režime OTP. Odporúčame obciam a mestám vyhlášky zverejniť na WEB stránkach a sociálnych sieťach obce – mesta.

Vyhláška 261

Vyhláška 262

Vyhláška 263

Vyhláška 264

Galéria obsahuje 1 fotografiu. Zobraziť galériuPrílohy:
Vyhlaska_261 UVZ SR zákaz hromadných podujatí od 25.11.2021.pdf (Typ souboru: PDF, Velikost: 228,16 kB)
Vyhlaska_262 UVZ SR prekrytie dýchacích ciest od 25.11.2021.pdf (Typ souboru: PDF, Velikost: 226,47 kB)
Vyhlaska_263 UVZ SR k obmedzeniam prevádzok od 25.11.2021.pdf (Typ souboru: PDF, Velikost: 232,77 kB)
Vyhlaska_264 UVZ SR vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa od 29.11.2021.pdf (Typ souboru: PDF, Velikost: 200,87 kB)Viac informácií na našom webe:
https://www.zmovr.sk/aktuality/vyhlasky-uvz-sr-platne-od-25112021-a-29112021-362sk.html

Opatrenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad Topľou v súvislosti so šírením ochorenia „COVID – 19“

Odo dňa 19.10.2021 prijíma Úrad práce sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad Topľou tieto opatrenia:

a) všetci klienti, ktorí majú určený kontakt na úrade v čase od 19.10.2021  sa všetky termíny na úradoch práce rušia až do odvolania ( termín bude oznámený ).

b) všetky žiadosti, ktoré si bude chcieť podať klient osobne na úrade práce sa budú preberať na pracovisku RECEPCIA ( prízemie budovy AOC ), za osobné podanie žiadosti sa považuje aj podanie prostredníctvom e-mailu v lehote do 7 dni (žiadosť o zaradenie do evidencie )  odo dňa skončenia zamestnania, plus  žiadosti o poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi,  štátnych sociálnych dávok a peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

c) rušia sa všetky skupinové stretnutia na úrade práce

e) zastavujú sa všetky poradenské a vzdelávacie aktivity

f) akékoľvek potvrdenia je potrebné si vyžiadať písomne alebo telefonicky

g) v prípade potreby riešenia neodkladnej nepriaznivej životnej situácie u maloletých detí, kontaktovať príslušného zamestnanca oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  telefonicky a v prípade nevyhnutnosti si dohodnúť osobné stretnutie

Všetky tieto opatrenia platia až do odvolania.

Ing. Dagmar Balická

Oddelenie služieb pre občana, vedúca oddelenia