VEREJNÉ PROTESTNÉ ZHROMAŽDENIE

Miestna/regionálna samospráva a petičný výbor zvoláva

👉 VEREJNÉ PROTESTNÉ ZHROMAŽDENIE 👈
za záchranu akútnej nemocnice
vo Vranove nad Topľou

PIATOK – 10. september 2021 o 16.00 h
pred Mestským domom kultúry

🔸 Obyvatelia okresu Vranov n.T. príďte v piatok 10.9. o 16.00 h pred MsDK vo Vranove nad Topľou vyjadriť jasné NIE pripravovanej optimalizácii nemocníc, ktorej súčasťou má byť zrušenie akútnej nemocnice vo Vranove nad Topľou.

Dôvody⁉
*3. najväčší okres PSK
*80.000 obyvateľov
*1.100 pôrodov ročne
*preinvestovaných v posledných rokoch 10,4 miliónov €
*rok 2021 – rozšírenie a modernizácia urgentného príjmu za 4,1 mil. €
*región v “trojuholníku smrti” zamorený PCB látkami a inými environmentálnymi záťažmi
*veľká rozloha okresu – dojazd záchraniek k/s pacientom z/do nemocnice sa značne predĺži
*dostupnosť zdravotnej starostlivosti sa namiesto priblíženia – vzdiali‼

⚠ ZRUŠENIE AKÚTNEJ NEMOCNICE VO VRANOVE NAD TOPĽOU JE VEĽMI VÁŽNA VEC A BYTOSTNE SA DOTKNE VŠETKÝCH NÁS, KTORÍ V TOMTO OKRESE ŽIJEME A CHCEME ŽIŤ AJ V BUDÚCNOSTI.⚠

Pomôžme spoločne obci Petkovce, ktorú zasiahlo tornádo

Obec Petkovce zasiahlo 5. augusta 2021 tornádo, ktoré postrhávalo strechy a napáchalo mnoho materiálnych škôd, ktoré si vyžadujú niekoľkotisícové investície na opravu obydlí a obnovu obce.

Obec Petkovce zriadila transparentný účet, na ktorý je možné finančne prispieť a pomôcť tak postihnutým rodinám v obci vrátiť sa do stavu pred prírodným živlom.

Názov účtu :  Obec Petkovce – Tornádo

Číslo účtu (IBAN):   SK2809000000005182102667

 

Za akýkoľvek finančný dar Vám vopred ĎAKUJEME  .

Antigénové testovanie Vranovská nemocnica

K 25.6.2021 nemocnica Svet zdravia Vranov nad Topľou  ukončila  poskytovanie bezplatného AG testovanie pre verejnosť. Nateraz sa nepredpokladá obnovenie AG MOM v režime ako bola dostupná do 25.6.2021

Na základe toho bude nemocnica od  7.7.2021 pre verejnosť ponúkať komerčne antigénové testovanie 3x týždenne v pracovné dni : Pondelok- Streda- Piatok v čase 13:00 – 15:30 hod. v priestoroch MOM Ag.

Cena 1 antigénového testu  pre 1 osobu je 14,90 €, poplatok bude možné vyplatiť na recepcii nemocnice.

I. stupeň varovania od 24.5.2021

Okres Vranov nad Topľou sa od 24.5.2021 presúva z červenej farby do ružovej.

Všetky platné opatrenia nájdete nižšie alebo na : https://automat.gov.sk/vranov-nad-toplou

Pri opatreniach s odkazom Zistiť viac odporúčame prečítať celé znenie.

Vranov nad Topľou

Platné opatrenia pre vybraný región

I. stupeň varovania

Platné od 24. 5. 2021

Základné opatrenia

Rúško a respirátor FFP2

Povinné nosenie FFP2, N95 alebo KN95 respirátora v obchodných prevádzkach, hromadnej doprave aj vo všetkých interiéroch. Povinné nosenie rúška na verejnosti v exteriéroch pre vzdialenosť menšiu než 5 m

Zistiť viac

Obmedzenie pohybu

Pohyb nie je obmedzený

Práca

Odporúčaný home-office

Pobyt v prírode (v okrese)

Pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu je povolený bez testu

Pobyt v prírode (mimo okresu)

Pohyb v prírode vrátane individuálneho športu nie je obmedzený

Vzdelávanie a kultúra

Školy

Prezenčná forma výučby najmä MŠ, ZŠ, SŠ a gymnáziá, VŠ s obmedzenou kapacitou

Zistiť viac

Autoškoly

Teoretická výučba a praktický výcvik sú povolené za dodržania prísnych podmienok

Zistiť viac

Múzeá, galérie a výstavné siene

Otvorené s dodržaním podmienky maximálneho počtu 10 osôb na hromadných prehliadkach

Knižnice

Výdaj a vrátenie kníh je povolené “cez okienko”. Spoločné čítanie kníh je povolené s maximálnym počtom 6 účastníkov

Obchody a služby

Obchody, služby a nákupné centrá

Max 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy obchodu. Zatvorené sú detské kútiky, sedacie sekcie a sekcie v spoločných priestoroch obchodných domov

Reštaurácie

Reštaurácie majú povolený rozvoz, predaj “cez okienko” a terasy s 2 m rozostupmi medzi stolmi

Ubytovacie zariadenia

Ubytovacie zariadenia sú otvorené s podmienkami. Reštaurácie a wellnes podľa príslušných odporúčaní

Zistiť viac

Taxi

Taxi služby sú povolené s dodržaním podmienok

Zistiť viac

Šport a voľný čas

Fitness

Povolené s podmienkou dodržania maximálneho počtu 15 osôb alebo 25 m2 na osobu

Lyžiarske strediská a lanové dráhy

Povolené so špeciálnymi podmienkami

Zistiť viac

Wellness, aquapark a kúpele

Povolené s dodržaním podmienky min. 15 m2 na osobu s max. počtom 10 osôb

Zistiť viac

Bazény a plavárne

Vstup na umelé vodné plochy je povolený s dodržaním maximálneho počtu 10 osôb. Organizované skupiny podľa športového automatu

Zistiť viac

Profesionálny šport

Výkon profesionálneho športu je povolený za dodržania prísnych podmienok

Zistiť viac

Zoologické záhrady a botanické záhrady

Otvorené s dodržaním podmienky maximálneho počtu 10 osôb na hromadných prehliadkach. Dovolené sú individuálne prehliadky s dodržaním podmienky jedného návštevníka na 15 m2

Oslavy a podujatia

Hromadné podujatia

Hromadné podujatia sú povolené do 25 osôb v interiéri a 50 v exteriéri

Zistiť viac

Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.)

Obrady sú povolené s dodržaním podmienky 1 osoba na 15m2 s výnimkou pohrebov

Zistiť viac

Oslavy / večierky / svadby / kary

Povolené s dodržaním podmienky max. 25 osôb v interiéri a 50 v exteriéri s povinným zoznamom účastníkov

Zistiť viac

Ďalšie

Očkovanie

Očkovanie je prístupné pre osoby nad 16 rokov

Zistiť viac

Návštevy v nemocniciach a v ZSS

Návštevy v obmedzenom režime

Zistiť viac

Väznice

Návštevy vo väzniciach sú povolené s obmedzením

Konzumácia alkoholu na verejnosti

Konzumácia alkoholu na verejnosti je zakázaná

Regionálny COVID automat

Od 17.5.2021 je dostupná nová aplikácia COVID AUTOMAT, v ktorej nájdete aktuálne platné opatrenia v danom okrese v jednoduchej a prehľadnej forme. Viac info tu COVID AUTOMAT


Od 17.5.2021 funguje nová pomôcka – REGIONÁLNY COVID AUTOMAT nájdete ho na stránke: https://automat.gov.sk/ kde si vyberiete konkrétny okres a následne sa Vám zobrazia všetky aktuálne opatrenia platné pre daný okres. Opatrenia pre okres Vranov nad Topľou nájdete tu:  https://automat.gov.sk/vranov-nad-toplou

Pre okres Vranov nad Topľou  platia od 17.5.2021 tieto opatrenia:

II. stupeň varovania

Platné od 17. 5. 2021

 

Rúško a respirátor FFP2

Povinné nosenie FFP2, N95 alebo KN95 respirátora v obchodných prevádzkach, hromadnej doprave aj vo všetkých interiéroch. Povinné nosenie rúška na verejnosti v exteriéroch pre vzdialenosť menšiu než 5 m

Výnimky pri nosení rúška aj respirátora tvoria:

 • deti do 6 rokov veku
 • deti v materskej škole alebo v inom obdobnom zariadení pre deti
 • osoby so závažnými poruchami autistického spektra
 • osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím
 • osoby pri výkone športu
 • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania
 • osoby nevesty a ženícha pri sobáši
 • výkonní umelci pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúci pri nakrúcaní dokumentárneho filmu
 • tlmočníci do posunkovej reči v rámci výkonu povolania
 • zamestnanec, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám
 • osoby v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov
 • osoby v čase potrebnom na konzumáciu pokrmov a nápojov v zariadeniach spoločného stravovania
 • osoby v čase nevyhnutnom na úpravu tvárovej časti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo

Výnimky pri nosení respirátora tvoria:

 • žiaci v škole alebo v školskom zariadení
 • pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu
 • osoby vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody, pokiaľ sú umiestnené v objekte určenom na výkon väzby alebo trestu odňatia slobody
 • zamestnanci vykonávajúci rizikovú prácu, pri ktorej sú vystavení záťaži teplom alebo fyzickej záťaži, zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie
 • zamestnanci s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a zamestnanci s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohlo viesť k zhoršeniu stavu
 • zamestnanci, u ktorých na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby alebo na základe dohody medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora

Zároveň sa pre deti od 3 do 6 rokov dôrazne odporúča pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch hromadnej dopravy s prekrytím horných dýchacích ciest (nos a ústa)

Obmedzenie pohybu

Pohyb nie je obmedzený

Práca

Vysoko odporúčaný home-office

Pobyt v prírode (v okrese)

Pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu je povolený bez testu

Pobyt v prírode (mimo okresu)

Pohyb v prírode vrátane individuálneho športu nie je obmedzený

Školy

Prezenčná forma výučby najmä MŠ, ZŠ a SŠ končiace ročníky a prvé štyri ročníky 8-ročných gymnázií

Prezenčná forma výučby je povolená pre:

 • materské školy
 • špeciálne materské školy
 • základné školy
 • špeciálne základné školy
 • stredné školy pre končiace ročníky a prvé štyri ročníky 8-ročných gymnázií
 • stredné školy zdravotníctva
 • stredné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, praktické školy a odborné učilištia
 • žiakov, ktorí nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu, v malých skupinách 5 žiakov na jedného pedagóga
 • základné umelecké školy pre individuálne hodiny okrem spevu a dychových nástrojov
 • jazykové školy (len individuálne)

Povolené školské zariadenia sú:

 • školské kluby detí
 • školské internáty pre špeciálne školy (materské, základná, stredné so ZZ, PS, OU)
 • školské internáty pre stredné zdravotnícke školy (1 na izbe) a stredné školy (podľa osobitných usmernení)
 • školské internáty pre vysoké školy (len pre zdravotnícke odbory)
 • zariadenia školského stravovania pre materské, základné, stredné a špeciálne školy
 • zariadenia školského stravovania internátov len pre ubytovaných
 • zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
 • špeciálne výchovné zariadenia
 • lesné škôlky a pod.
 • centrá voľného času (len individuálne)

Vysokoškolská prax je povolená najmä pre:

 • študentov 4., 5. a 6. ročníka odboru všeobecné lekárstvo
 • študentov 4., 5. a 6. ročníka študijného odboru zubné lekárstvo
 • študentov 2. a 3. ročníka v odbore ošetrovateľstvo
 • študentov 2. a 3. ročníka v odbore pôrodná asistencia
 • študentov 4. a 5. ročníka odboru farmácia
 • študentov 2. a 3. ročníka v študijnom odbore verejné zdravotníctvo
 • študentov 2. a 3. ročníka v študijnom odbore zdravotnícke vedy

Viac podrobností nájdete na stránke Ministerstva školstva (PDF, 358 kB)

Autoškoly

Teoretická výučba a praktický výcvik sú povolené za dodržania prísnych podmienok

Zistiť viac

Múzeá, galérie a výstavné siene

Dovolené sú individuálne prehliadky s dodržaním podmienky jedného návštevníka na 15 m2

Knižnice

Výdaj a vrátenie kníh je povolené “cez okienko”. Spoločné čítanie kníh je povolené s maximálnym počtom 6 účastníkov

Obchody a služby

Obchody, služby a nákupné centrá

Max 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy obchodu. Zatvorené sú detské kútiky, sedacie sekcie a sekcie v spoločných priestoroch obchodných domov

Reštaurácie

Reštaurácie majú povolený rozvoz, predaj “cez okienko” a terasy s 2 m rozostupmi medzi stolmi

Ubytovacie zariadenia

Ubytovacie zariadenia sú otvorené s podmienkami. Reštaurácie podľa príslušných odporúčaní

Zistiť viac

Taxi

Taxi služby sú povolené s dodržaním podmienok

Zistiť viac

Šport a voľný čas

Fitness

Povolené s podmienkou dodržania maximálneho počtu 10 osôb alebo 25 m2 na osobu

Lyžiarske strediská a lanové dráhy

Povolené so špeciálnymi podmienkami

Zistiť viac

Wellness, aquapark a kúpele

Wellness, aquaparky a kúpele mimo zdravotných indikácií sú zakázané.

Zistiť viac

Bazény a plavárne

Vstup na umelé vodné plochy je povolený s dodržaním maximálneho počtu 10 osôb. Organizované skupiny podľa športového automatu

Zistiť viac

Profesionálny šport

Výkon profesionálneho športu je povolený za dodržania prísnych podmienok

Zistiť viac

Zoologické záhrady a botanické záhrady

Dovolené sú individuálne prehliadky s dodržaním podmienky jedného návštevníka na 15 m2

Oslavy a podujatia

Hromadné podujatia

Hromadné podujatia sú povolené do 10 osôb

Zistiť viac

Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.)

Obrady sú povolené s dodržaním podmienky maximálneho počtu 10 osôb alebo 15 m2 plochy na osobu s výnimkou pohrebov

Zistiť viac

Oslavy / večierky / svadby / kary

Organizovanie osláv, večierkov, svadieb a karov je zakázané

Ďalšie

Očkovanie

Očkovanie je prístupné pre osoby nad 16 rokov

Zistiť viac

Návštevy v nemocniciach a v ZSS

Návštevy v obmedzenom režime

Zistiť viac

Väznice

Návštevy vo väzniciach sú povolené s obmedzením

Konzumácia alkoholu na verejnosti

Konzumácia alkoholu na verejnosti je zakázaná