I. stupeň varovania od 24.5.2021

Okres Vranov nad Topľou sa od 24.5.2021 presúva z červenej farby do ružovej.

Všetky platné opatrenia nájdete nižšie alebo na : https://automat.gov.sk/vranov-nad-toplou

Pri opatreniach s odkazom Zistiť viac odporúčame prečítať celé znenie.

Vranov nad Topľou

Platné opatrenia pre vybraný región

I. stupeň varovania

Platné od 24. 5. 2021

Základné opatrenia

Rúško a respirátor FFP2

Povinné nosenie FFP2, N95 alebo KN95 respirátora v obchodných prevádzkach, hromadnej doprave aj vo všetkých interiéroch. Povinné nosenie rúška na verejnosti v exteriéroch pre vzdialenosť menšiu než 5 m

Zistiť viac

Obmedzenie pohybu

Pohyb nie je obmedzený

Práca

Odporúčaný home-office

Pobyt v prírode (v okrese)

Pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu je povolený bez testu

Pobyt v prírode (mimo okresu)

Pohyb v prírode vrátane individuálneho športu nie je obmedzený

Vzdelávanie a kultúra

Školy

Prezenčná forma výučby najmä MŠ, ZŠ, SŠ a gymnáziá, VŠ s obmedzenou kapacitou

Zistiť viac

Autoškoly

Teoretická výučba a praktický výcvik sú povolené za dodržania prísnych podmienok

Zistiť viac

Múzeá, galérie a výstavné siene

Otvorené s dodržaním podmienky maximálneho počtu 10 osôb na hromadných prehliadkach

Knižnice

Výdaj a vrátenie kníh je povolené “cez okienko”. Spoločné čítanie kníh je povolené s maximálnym počtom 6 účastníkov

Obchody a služby

Obchody, služby a nákupné centrá

Max 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy obchodu. Zatvorené sú detské kútiky, sedacie sekcie a sekcie v spoločných priestoroch obchodných domov

Reštaurácie

Reštaurácie majú povolený rozvoz, predaj “cez okienko” a terasy s 2 m rozostupmi medzi stolmi

Ubytovacie zariadenia

Ubytovacie zariadenia sú otvorené s podmienkami. Reštaurácie a wellnes podľa príslušných odporúčaní

Zistiť viac

Taxi

Taxi služby sú povolené s dodržaním podmienok

Zistiť viac

Šport a voľný čas

Fitness

Povolené s podmienkou dodržania maximálneho počtu 15 osôb alebo 25 m2 na osobu

Lyžiarske strediská a lanové dráhy

Povolené so špeciálnymi podmienkami

Zistiť viac

Wellness, aquapark a kúpele

Povolené s dodržaním podmienky min. 15 m2 na osobu s max. počtom 10 osôb

Zistiť viac

Bazény a plavárne

Vstup na umelé vodné plochy je povolený s dodržaním maximálneho počtu 10 osôb. Organizované skupiny podľa športového automatu

Zistiť viac

Profesionálny šport

Výkon profesionálneho športu je povolený za dodržania prísnych podmienok

Zistiť viac

Zoologické záhrady a botanické záhrady

Otvorené s dodržaním podmienky maximálneho počtu 10 osôb na hromadných prehliadkach. Dovolené sú individuálne prehliadky s dodržaním podmienky jedného návštevníka na 15 m2

Oslavy a podujatia

Hromadné podujatia

Hromadné podujatia sú povolené do 25 osôb v interiéri a 50 v exteriéri

Zistiť viac

Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.)

Obrady sú povolené s dodržaním podmienky 1 osoba na 15m2 s výnimkou pohrebov

Zistiť viac

Oslavy / večierky / svadby / kary

Povolené s dodržaním podmienky max. 25 osôb v interiéri a 50 v exteriéri s povinným zoznamom účastníkov

Zistiť viac

Ďalšie

Očkovanie

Očkovanie je prístupné pre osoby nad 16 rokov

Zistiť viac

Návštevy v nemocniciach a v ZSS

Návštevy v obmedzenom režime

Zistiť viac

Väznice

Návštevy vo väzniciach sú povolené s obmedzením

Konzumácia alkoholu na verejnosti

Konzumácia alkoholu na verejnosti je zakázaná

Regionálny COVID automat

Od 17.5.2021 je dostupná nová aplikácia COVID AUTOMAT, v ktorej nájdete aktuálne platné opatrenia v danom okrese v jednoduchej a prehľadnej forme. Viac info tu COVID AUTOMAT


Od 17.5.2021 funguje nová pomôcka – REGIONÁLNY COVID AUTOMAT nájdete ho na stránke: https://automat.gov.sk/ kde si vyberiete konkrétny okres a následne sa Vám zobrazia všetky aktuálne opatrenia platné pre daný okres. Opatrenia pre okres Vranov nad Topľou nájdete tu:  https://automat.gov.sk/vranov-nad-toplou

Pre okres Vranov nad Topľou  platia od 17.5.2021 tieto opatrenia:

II. stupeň varovania

Platné od 17. 5. 2021

 

Rúško a respirátor FFP2

Povinné nosenie FFP2, N95 alebo KN95 respirátora v obchodných prevádzkach, hromadnej doprave aj vo všetkých interiéroch. Povinné nosenie rúška na verejnosti v exteriéroch pre vzdialenosť menšiu než 5 m

Výnimky pri nosení rúška aj respirátora tvoria:

 • deti do 6 rokov veku
 • deti v materskej škole alebo v inom obdobnom zariadení pre deti
 • osoby so závažnými poruchami autistického spektra
 • osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím
 • osoby pri výkone športu
 • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania
 • osoby nevesty a ženícha pri sobáši
 • výkonní umelci pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúci pri nakrúcaní dokumentárneho filmu
 • tlmočníci do posunkovej reči v rámci výkonu povolania
 • zamestnanec, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám
 • osoby v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov
 • osoby v čase potrebnom na konzumáciu pokrmov a nápojov v zariadeniach spoločného stravovania
 • osoby v čase nevyhnutnom na úpravu tvárovej časti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo

Výnimky pri nosení respirátora tvoria:

 • žiaci v škole alebo v školskom zariadení
 • pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu
 • osoby vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody, pokiaľ sú umiestnené v objekte určenom na výkon väzby alebo trestu odňatia slobody
 • zamestnanci vykonávajúci rizikovú prácu, pri ktorej sú vystavení záťaži teplom alebo fyzickej záťaži, zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie
 • zamestnanci s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a zamestnanci s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohlo viesť k zhoršeniu stavu
 • zamestnanci, u ktorých na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby alebo na základe dohody medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora

Zároveň sa pre deti od 3 do 6 rokov dôrazne odporúča pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch hromadnej dopravy s prekrytím horných dýchacích ciest (nos a ústa)

Obmedzenie pohybu

Pohyb nie je obmedzený

Práca

Vysoko odporúčaný home-office

Pobyt v prírode (v okrese)

Pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu je povolený bez testu

Pobyt v prírode (mimo okresu)

Pohyb v prírode vrátane individuálneho športu nie je obmedzený

Školy

Prezenčná forma výučby najmä MŠ, ZŠ a SŠ končiace ročníky a prvé štyri ročníky 8-ročných gymnázií

Prezenčná forma výučby je povolená pre:

 • materské školy
 • špeciálne materské školy
 • základné školy
 • špeciálne základné školy
 • stredné školy pre končiace ročníky a prvé štyri ročníky 8-ročných gymnázií
 • stredné školy zdravotníctva
 • stredné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, praktické školy a odborné učilištia
 • žiakov, ktorí nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu, v malých skupinách 5 žiakov na jedného pedagóga
 • základné umelecké školy pre individuálne hodiny okrem spevu a dychových nástrojov
 • jazykové školy (len individuálne)

Povolené školské zariadenia sú:

 • školské kluby detí
 • školské internáty pre špeciálne školy (materské, základná, stredné so ZZ, PS, OU)
 • školské internáty pre stredné zdravotnícke školy (1 na izbe) a stredné školy (podľa osobitných usmernení)
 • školské internáty pre vysoké školy (len pre zdravotnícke odbory)
 • zariadenia školského stravovania pre materské, základné, stredné a špeciálne školy
 • zariadenia školského stravovania internátov len pre ubytovaných
 • zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
 • špeciálne výchovné zariadenia
 • lesné škôlky a pod.
 • centrá voľného času (len individuálne)

Vysokoškolská prax je povolená najmä pre:

 • študentov 4., 5. a 6. ročníka odboru všeobecné lekárstvo
 • študentov 4., 5. a 6. ročníka študijného odboru zubné lekárstvo
 • študentov 2. a 3. ročníka v odbore ošetrovateľstvo
 • študentov 2. a 3. ročníka v odbore pôrodná asistencia
 • študentov 4. a 5. ročníka odboru farmácia
 • študentov 2. a 3. ročníka v študijnom odbore verejné zdravotníctvo
 • študentov 2. a 3. ročníka v študijnom odbore zdravotnícke vedy

Viac podrobností nájdete na stránke Ministerstva školstva (PDF, 358 kB)

Autoškoly

Teoretická výučba a praktický výcvik sú povolené za dodržania prísnych podmienok

Zistiť viac

Múzeá, galérie a výstavné siene

Dovolené sú individuálne prehliadky s dodržaním podmienky jedného návštevníka na 15 m2

Knižnice

Výdaj a vrátenie kníh je povolené “cez okienko”. Spoločné čítanie kníh je povolené s maximálnym počtom 6 účastníkov

Obchody a služby

Obchody, služby a nákupné centrá

Max 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy obchodu. Zatvorené sú detské kútiky, sedacie sekcie a sekcie v spoločných priestoroch obchodných domov

Reštaurácie

Reštaurácie majú povolený rozvoz, predaj “cez okienko” a terasy s 2 m rozostupmi medzi stolmi

Ubytovacie zariadenia

Ubytovacie zariadenia sú otvorené s podmienkami. Reštaurácie podľa príslušných odporúčaní

Zistiť viac

Taxi

Taxi služby sú povolené s dodržaním podmienok

Zistiť viac

Šport a voľný čas

Fitness

Povolené s podmienkou dodržania maximálneho počtu 10 osôb alebo 25 m2 na osobu

Lyžiarske strediská a lanové dráhy

Povolené so špeciálnymi podmienkami

Zistiť viac

Wellness, aquapark a kúpele

Wellness, aquaparky a kúpele mimo zdravotných indikácií sú zakázané.

Zistiť viac

Bazény a plavárne

Vstup na umelé vodné plochy je povolený s dodržaním maximálneho počtu 10 osôb. Organizované skupiny podľa športového automatu

Zistiť viac

Profesionálny šport

Výkon profesionálneho športu je povolený za dodržania prísnych podmienok

Zistiť viac

Zoologické záhrady a botanické záhrady

Dovolené sú individuálne prehliadky s dodržaním podmienky jedného návštevníka na 15 m2

Oslavy a podujatia

Hromadné podujatia

Hromadné podujatia sú povolené do 10 osôb

Zistiť viac

Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.)

Obrady sú povolené s dodržaním podmienky maximálneho počtu 10 osôb alebo 15 m2 plochy na osobu s výnimkou pohrebov

Zistiť viac

Oslavy / večierky / svadby / kary

Organizovanie osláv, večierkov, svadieb a karov je zakázané

Ďalšie

Očkovanie

Očkovanie je prístupné pre osoby nad 16 rokov

Zistiť viac

Návštevy v nemocniciach a v ZSS

Návštevy v obmedzenom režime

Zistiť viac

Väznice

Návštevy vo väzniciach sú povolené s obmedzením

Konzumácia alkoholu na verejnosti

Konzumácia alkoholu na verejnosti je zakázaná

PODMIENKY ZÁKAZU VYCHÁDZANIA A NOVÉ OPATRENIA od 3.3.2021

VEĽKÝ PREHĽAD: PODMIENKY ZÁKAZU VYCHÁDZANIA A NOVÉ OPATRENIA

Vláda prijala nové opatrenia, ktoré majú počas nasledujúcich troch týždňov znížiť mobilitu, spomaliť šírenie infekcie, zamedziť importu nových variantov vírusu z rizikových krajín a zredukovať nárast hospitalizácií. Opatrenia vzišli z rokovaní predstaviteľov štátu a vedcov. Jedným z opatrení sú prísnejšie pravidlá zákazu vychádzania od STREDY 3. MARCA.

 

HLAVNÉ ZMENY:

✅Zavádza sa nočný zákaz vychádzania s prísnejším režimom.

✅Ruší sa sa výnimka na vychádzky do prírody mimo okres.

✅Pri nevyhnutnosti cestovať do práce je potrebné sa preukázať potvrdením od zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce.

✅Povinnosť nosiť respirátor FFP2 od 8. marca v obchode a v hromadnej doprave.

✅Polícia výrazne zvýši kontroly dodržiavania opatrení, zapoja sa aj policajti v civile.

ODKAZ NA UZNESENIE VLÁDY

https://rokovania.gov.sk/RVL/Negotiation/1122

 

❓KEDY PLATÍ ZÁKAZ VYCHÁDZANIA

▪Zákaz vychádzania naďalej platí od 5:00 do 1:00.

▪Novinkou je, že sa zavádzajú prísnejšie podmienky počas noci v čase od 20:00 do 1:00. Podrobnosti nižšie.

ℹ️BUDE SA POTREBNÉ TESTOVAŤ?

Naďalej budú výnimky zo zákazu vychádzania. Na niektoré bude potrebný negatívny test na covid-19 (PCR alebo antigénový), časť výnimiek si bude možné uplatniť aj bez testu. Podrobnosti sú nižšie.

ℹ️KTO NEPOTREBUJE TEST

▪osoby s potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako tri mesiace,

▪ľudia zaočkovaní druhou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19, po ktorej uplynulo aspoň 14 dní,

▪osoby, ktorým zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu,

PRÁCA

❗️Do zamestnania môžu chodiť iba tí, ktorí prácu nemôžu vykonávať z domu.

❗️Okrem negatívneho testu na COVID-19 je potrebné aj potvrdenie od zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce.

▪V čiernych a bordových okresoch platí test 7, v červených 14 a v ružových 21 dní.

▪Zamestnanci škôl a školských zariadení potrebujú najviac 7-dňový test i potvrdenie od zamestnávateľa bez ohľadu na zaradenie okresu.

Aktuálne rozdelenie okresov podľa covid automatu nájdete tu:

https://www.minv.sk/?tlacove-spravy…

PRÍRODA

❗️Pobyt v prírode a individuálny šport je možný len v rámci okresu. V prípade hlavného mesta sa za okres považuje územie celého Bratislavského samosprávneho kraja, Košice sú brané ako jeden okres.

▪V ružových, červených a bordových okresoch na cestu do prírody nie je potrebný test.

▪V čiernych okresoch sa vyžaduje aj negatívny výsledok testu. Test na účel pobytu v prírode v čiernych okresoch nepotrebujú okrem vyššie spomínaných výnimiek ani deti do 15 rokov, seniori nad 65 rokov, ŤZP osoby na vozíčku, osoby so stredne ťažkým alebo ťažkým mentálnym postihnutím a so závažnou poruchou autistického spektra.

ŽIACI A ŠKOLA

▪Žiaci MŠ, prvého stupňa ZŠ alebo žiaci špeciálnej školy a školského zariadenia negatívny test v škole nepotrebujú, musí ho však mať jeden zo zákonných zástupcov žijúci v spoločnej domácnosti (nie starší ako 7 dní).

▪Žiaci a poslucháči od druhého stupňa ZŠ potrebujú do školy a školského zariadenia negatívny test nie starší ako 7 dní. Okrem toho sa preukazuje negatívnym testom aj jeden zákonný zástupca.

VIAC o fungovaní škôl ⬇️

https://www.minedu.sk/b-groehling-splnili-sme…/

NÁVŠTEVY INÝCH DOMÁCNOSTI

Ostáva doterajší stav, že klasické návštevy iných domácnosti nie sú medzi výnimkami, teda sú zakázané. (Výnimkou je len starostlivosť o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný.)

 

⚠️VÝNIMKY ZO ZÁKAZU VYCHÁDZANIA, PRI KTORÝCH JE POTREBNÝ TEST ⚠️

Negatívny test na ochorenie covid-19 nie starší ako 7 dní je potrebný na uplatnenie výnimky na cestu:

✅V ČASE OD 5:00 DO 20:00:

▪cesta do zamestnania pre pracovníkov škôl a školských zariadení

▪čistiareň odevov, kúpa novín a tlačovín, optika, banka, poisťovňa, knižnica, servis bicyklov a motorových vozidiel, pošta, služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, záhradkárstva, opravovne obuvi, servis telekomunikačnej techniky

▪povolené hromadné podujatie

▪výdajné miesto eshopu a iných obchodov

▪cesta žiaka a poslucháča od druhého stupňa ZŠ do školy a školského zariadenia, test potrebuje aj jeden zákonný zástupca

▪cesta na orgán verejnej moci na vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo na diaľku,

▪pracovný pohovor alebo uzavretie pracovnej zmluvy

▪cesta na najbližší zberný dvor

✅V ČASE OD 5:00 DO 1:00:

▪cesta do zamestnania (okrem pracovníkov škôl a školských zariadení), platnosť testu závisí od zaradenia okresu, podrobnosti sú vysvetlené vyššie

▪pobyt v prírode v čiernom okrese, podrobnosti vyššie

▪cesta na účel vycestovania do zahraničia a cesta späť

▪cesta VŠ študentov niektorých ročníkov medicínskych programov do školy

 

⚠️KDE SA DOSTANETE AJ BEZ TESTU⚠️

✅VÝNIMKY V ČASE OD 5:00 DO 1:00 (TEDA AJ V ČASE ZÁKAZU NOČNÉHO VYCHÁDZANIA)

▪zdravotnícke zariadenie na účel neodkladnej alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného

▪do lekárne

▪starostlivosť o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný

▪venčenie psa alebo mačky do vzdialenosti 1 km od bydliska

▪cesta za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo poskytnutia veterinárnej starostlivosti,

▪dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní

▪pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu (okrem čiernych okresov), podrobnosti vyššie.

✅VÝNIMKY ZO ZÁKAZU VYCHÁDZANIA BEZ TESTU V ČASE OD 5:00 DO 20:00

Bez testu na ochorenie covid-19 si možno uplatniť výnimku okrem vyššie uvedených ⬆️aj tieto, a to na cestu:

▪obstaranie nevyhnutných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej prevádzky od miesta bydliska

▪cesta na preventívnu prehliadku vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného

▪testovanie na ochorenie COVID-19 a očkovanie proti ochoreniu COVID-19

▪pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst

▪žiaci MŠ, prvého stupňa ZŠ alebo žiaci špeciálnej školy a školského zariadenia negatívny test v škole nepotrebujú, musí ho však mať jeden zo zákonných zástupcov žijúci v spoločnej domácnosti.

▪cesta dieťaťa do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku (dospelý sprevádzajúci však test potrebuje)

▪styk rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, striedavá osobná starostlivosť, stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov,

▪cesta dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom,

▪zabezpečovanie a presúvanie sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci,

▪zdravotná vychádzku do vzdialenosti 1 km od bydliska seniorov nad 65 rokov, ŤZP osoby na vozíčku, osoby, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu, osoby, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie alebo osoby so závažnou poruchou autistického spektra. Vychádzku vykonáva táto osoba samostatne alebo s členom spoločnej domácnosti,

▪súdne pojednávanie

▪cesta osoby s dieťaťom do šiestich rokov do vzdialenosti 1 km od bydliska

 

RESPIRÁTORY FFP2

▪V obchodoch a mestskej hromadnej doprave bude od 8. marca povinné nosenie respirátora FFP2.

▪Vo všetkých interiéroch okrem domácnosti bude respirátor povinný od 15. marca.

♿HODINY V OBCHODOCH AJ PRE ŤZP

▪Vo vyhradených hodinách pre dôchodcov budú môcť nakupovať aj zdravotne postihnuté osoby a ich sprievod na základe preukazu ZŤP a preukazu asistenta.

COVID POZITÍVNI NEBUDÚ MÔCŤ ÍSŤ DO OBCHODU

▪Zruší sa od 8. marca výnimka, ktorá povoľuje pozitívnym na covid-19 vychádzať z domu na akýkoľvek účel vrátane vstupu do predajní okrem odôvodnenej návštevy lekára a lekárne.

VÝRAZNÉ ZVÝŠENIE POLICAJNÝCH KONTROL ⬇️

https://www.facebook.com/ministerstvovnutraSR/posts/3631414076913807

 

ĎALŠIE OPATRENIA

Z rokovania s odborníkmi vzišli aj ďalšie návrhy opatrení ktoré budú ešte podrobnejšie upravené. Ide napríklad o:

▪zaviesť covidový príplatok motivujúci striktné dodržanie karantény pre všetkých členov domácnosti

▪️zvýšiť výšku a dostupnosť pandemickej PN a OČR

▪️sprísnenie hraničného režimu

Viac ⬇⬇⬇

https://www.minv.sk/?tlacove-spravy…

https://www.facebook.com/MinisterstvoZdravotnictvaSR/posts/798519404350171