História obce

 • Počiatky osídlenia: 2000 – 1700 pre Kr.
 • Prvá písomná zmienka: r. 1557 (Šoltýs Rafaj)
 • V priebehu 16. – 17. storočia príchod Rómskeho obyvateľstva do Rafajoviec
 • Začiatok 18. storočia – veľký požiar (zhorela celá dedina aj drevený chrám)
 • Koniec 19. storočia – emigrácia obyvateľstva za prácou mimo Slovenska
 • 1914-1915 Vojnový front 1. svetovej vojny prechádza blízko dediny
 • 1930 (iné zdroje 1931) – veľký požiar dreveníc z 1. svetovej vojny úderom guľového blesku
 • 50 roky 20. storočia – vyasfaltovanie ciest v obci, úprava potoka Jaročka, vybudovanie JRD
 • 1. jún 1965 začala sa výstavba Domu kultúry
 • 1986 – daná do užívania koniareň, výstavba požiarnej zbrojnice
 • 2003 – “Kandidát na víťaza” v súťaži Dedinka roka – ocenenie odovzdal prezident SR Rudolf Schuster