Úradné hodiny:

Utorok  – 7:15 – 15:15
Štvrtok – 7:15 – 15:15
Piatok –  7:15 – 15:15 /nepárny týždeň/

Adresa:

Obec Rafajovce
Obecný úrad Rafajovce
Rafajovce 1
094 05 Holčíkovce

Kontakt:

email: rafajovce-ocu@post.sk
tel. obecný úrad: +421 57 48 87 170
tel. starostky:  +421 905 841 825