Prešovský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva v Prešove oznamuje, že zubno-lekárska služba prvej pomoci pre pacientov vranovského okresu bude od 1.9.2017 vykonávaná u poskytovateľa BIOS s.r.o., Humenné (Ul. 1. mája 21, budova polikliniky, vchod zboku), ktorý je k tomu oprávnený na základe vydaného povolenia pre prevádzkovanie lekárskej služby prvej pomoci. LSPP sa bude vykonávať v ordinačných hodinách:

Pondelok – Piatok 16:30 – 18:00

Sobota, Nedeľa a počas sviatkov 8:00 – 12:00 hod.

Viac informácii získate na weboej stránke Prešovského samosprávneho kraja – https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/urad/odbor-zdravotnictva/pohotovostne-sluzby/

LSPP Humenné: 057/770606723