Odporúčania pri návšteve ambulancií zubného lekárstva počas pandémie COVID-19

Slovenská komora zubných lekárov (SKZL) vydala v súvislosti s vyhláseným núdzovým stavom komuniké, v ktorom odporúča pacientom viaceré usmernenia s cieľom zabrániť šíreniu nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19.

Na základe odporúčania SKZL budú zubní lekári poskytovať iba bezodkladnú starostlivosť, a to výhradne po predchádzajúcom telefonickom rozhovore s ošetrujúcim zubným lekárom.

Pri návšteve ambulancie zubného lekárstva, resp. zubno-lekárskej pohotovostnej služby SKZL žiada pacientov:

– v akútnych stavoch najprv telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho zubného lekára.

– pred vstupom do ambulantných priestorov podpísať čestné prehlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze

– nahlásiť svoju prípadnú karanténu a bez výhrad rešpektovať všetky zvýšené bezpečnostné a hygienické opatrenia (napr. meranie teploty, nutnosť mať založené rúško pred vstupom do ambulantných priestorov, dezinfekciu dutiny ústnej pred terapeutickou intervenciou).

Oznam Vranovskej nemocnice

Vranovská nemocnica poskytuje len neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Verejnosť môže do budovy nemocnice vstupovať len s rúškom či inou ochranou časti tváre, napríklad šatkou, ktorá zakrýva ústa a nos. Pri vstupoch do nemocnice (urgentný príjem, interný pavilón, poliklinika) zdravotníci pacientom bezkontaktne merajú teplotu a vyhodnocujú ďalšie príznaky (napríklad kašeľ, cestovateľskú anamnézu, kontakt s infikovanou osobou).  

Zároveň sú niektoré vstupy aj časovo regulované – interný pavilón je otvorený pre pacientov od 7.00 do 12.00 h a poliklinika (hlavný vstup pri recepcii) od 7.00 do 16.00 h. Naďalej platí prísny zákaz návštev.

Pre pacientov s podozrením na koronavírus vranovská nemocnica zriadila samostatný vyhradený priestor. Ten sa nachádza v priestoroch pľúcnej ambulancie na prízemí pavilónu A (zboku nemocnice vľavo) a má samostatný vchod. Pacientov naň navedie vizuálne označenie.