UKONČENIE GRANTU OD LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION

Dňa 4. júna 2024 bol na Obecnom úrade v Rafajovciach slávnostne ukončený Grant poskytnutý Lions Clubs International FOUNDATION. Lionské hnutie prostredníctvom D122 Česká republika a Slovenská republika a priamo Lions Club Prešov, I. Lions Club Košice a Lions Club Teplice (ČR) sa aktívne zapojilo do odstraňovania škôd spôsobených zemetrasením 9.10.2023.

Z tohto grantu sme finančné prostriedky v sume 6 026,42 Eur v našej obci Rafajovce použili výlučne na odstránenie škôd spôsobených zemetrasením, konkrétne na opravu fasády na budove Obecného úradu Rafajovce.

Na stretnutí s prítomnými predstaviteľmi Lions Clubov z Prešova a Košíc, sme sa srdečne poďakovali za finančnú podporu, ktorá obci so 160 obyvateľmi výrazne pomohla v tak ťažkej situácii po zemetrasení. Na stretnutí sme získali aj informácie o lionskom hnutí, o podpore hnutia núdznym a poškodeným ľuďom v rôznych krajinách sveta, ako aj v našom okolí.

Po spoločnom, o to srdečnom a priateľskom stretnutí v členmi Lions Clubu, sme sa spolu odfotili pred opravenou fasádou budovy Obecného úradu Rafajovce a ešte raz sa srdečne poďakovali za grant.

Voľby do Európskeho parlamentu 2024